როგორ ავიღო  სესხი ?

 1. სესხის მისაღებად დეტალურად გაეცანით სესხის პირობებს, საკრედიტო ხელშეკრულებას, სესხის მნიშვნელოვან პირობებს, სესხის სპეციალურ პირობებს, სესხის განაცხადს, თანხმობის წერილებს კრედიტინფოდან და სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან მონაცემების მოპოვების შესახებ , და თუ ეთანხმებით მათ, მონიშნეთ სასურველი თანხა და სესხის ვადა
  • SILKloan plus სესხის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ სილქნეტის აბონენტებს ან მათ, ვისაც ერთხელ მაინც უსარგებლია SILKloan სესხით
 2. დისტანციურად შეავსეთ სესხის განაცხადი და მისი ავტორიზაციის მიზნით მონიშნეთ „დაასრულეთ რეგისტრაცია“
 3. განაცხადის რეგისტრაციის შემდეგ თქვენს მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე ან/და ელექტრონული ფოსტაზე მიიღებთ ავტორიზაცია/ვერიფიკაციის პერსონალურ SMS კოდს
 4. განაცხადის იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის პროცედურის გავლის მიზნით, გადმორიცხეთ 1 თეთრი ქვემოთ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე
 5. 1 თეთრის გადმორიცხვის დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს თქვენს სახელს, გვარს, პირად ნომერს, პერსონალურ SMS კოდს
 6. 1 თეთრის, ჩარიცხვის ოპერაციის დამუშავების შემდეგ, სესხის დამტკიცების შემთხვევაში, თანხა ჩაირიცხება იმავე საბანკო ანგარიზე საიდანაც განხორციელდა 1 თეთრის გადმორიცხვა  

გაითვალისწინეთ, რომ:

 • სასესხო განაცხადის დამუშავება განხორციელდება ბანკის ანგარიშზე 1 თეთრის ასახვის შემდეგ. იმისათვის, რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოხდეს თქვენი განაცხადის დამუშავება, 1 თეთრი უნდა გადმორიცხოთ თქვენი საბანკო ანგარიშიდან გრაფაში მითითებულ რეკვიზიტებზე, მიმღების დასახელებაში მიუთითეთ  სს "სილქ როუდ ბანკი":
ბანკი საიდანაც გსურთ 1 თეთრის გადმორიცხვა IBAN ჩარიცხვის დრო
 სილქ როუდ ბანკი GE36BT0000004501000340 2 წუთი
 თიბისი ბანკი GE95TB7968935030000010 5 წუთი
 ლიბერთი ბანკი GE78LB0114151277259000 5 წუთი
 ტერა ბანკი GE71KS0000000350300004 5 წუთი
სხვა ბანკი GE36BT0000004501000340 გადმომრიცხავი ბანკის მიერ დადგენილი დრო
 • თანხა ჩაგერიცხებათ იმავე საბანკო ანგარიშზე, საიდანაც განხორციელდა 1 თეთრის გადმორიცხვა
 • განაცხადის შევსებიდან - თქვენს ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის დრო დამოკიდებულია, თუ რომელი ბანკის ანგარიშზე გსურთ სესხის მიღება.

ასევე გაითვალისწინეთ, რომ:

თუ თქვენს მიერ 1 თეთრის გადმორიცხვა მოხდება ორშაბათი-შაბათი 17:30 სთ-მდე, სესხს მიიღებთ 10 წუთის განმავლობაში.

 • 18:00 სთ-ის შემდეგ მიღებული განცხადების დამუშავება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

როგორ ავიღო სესხი განმეორებით ?

 1. შედით Silkloan.ge-ზე,  პირად პროფილზე (კაბინეტში)
 2. აირჩეთ სასურველი თანხა და დააჭირეთ„მოითხოვე თანხა“
 3. დაეთანხმეთ განაცხადის და ხელშეკრულების პირობებს
 4. დასტურის კოდში შეიყვანეთ SMS შეტყობინებით მიღებული პერსონალური კოდი

გაითვალისწინეთ, რომ:

 • პარალელურად ორი სესხის ქონა არ არის დაშვებული! ახალი სესხის გაცემისას აღნიშნული თანხით იფარება ძველი სასესხო ვალდებულება სრულად და  ნამეტი თანხა ჩაირიცხება თქვენს ანგარიშზე.

 


დაგვირეკეთ:

322 242 242

მოგვწერეთ:
silkloan@silkroadbank.ge

განაცხადის მიღება:
24/7

სესხის დამტკიცება:
ორშაბათი-შაბათი 10:00-18:00