სილქ კრედიტის დაფარვა

 

სილქ კრედიტის დაფარვა შესაძლებელია შემდეგი საგადახდო არხებით:

   სილქ როუდ ბანკის სალაროში 

   სწრაფი გადახდის აპარატებით:

  • TBC Pay 
  • Pay Box

   ვებ-გვერდების საშუალებით

  სილქ როუდ ბანკში თქვენს მიმდინარე ანგარიშზე თანხის გადმორიცხვის გზით.

სილქ კრედიტის წინსწრებით დაფარვა

სილქ კრედიტის ნაწილობრივ ან სრულად წინსწრებით დაფარვა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, ამისთვის უნდა დააფიქსიროთ მოთხოვნა ერთ-ერთი გზით:

  • პირადი კაბინეტიდან შეტყობინების გამოგზავნა
  • სატელეფონო ცენტრში დარეკვა
  • ბანკის სერვის-ცენტრში ვიზიტი