კითხვა/პასუხი

ზედმეტად ანდა არასწორად გადმორიცხული თანხების უკან დაბრუნება შესაძლებელია 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. ამისათვის თქვენ შეგიძლიათ:
 • ეწვიოთ სილქ როუდ ბანკის სათაო ოფისს და მოლარე-ოპერატორთან ნაღდი ანგარიშსწორებით დაიბრუნოთ თანხა- უფასო

 • პირადი კაბინეტიდან გამოაგზავნოთ შეტყობინება თანხის დაბრუნებაზე და შეტყობინების საფუძველზე უნაღდო ანგარიშსწორების გზით თანხა დაგიბრუნდებათ  იმავე საბანკო ანგარიშზე საიდანაც გადმორიცხეთ თანხა ან იმავე ანგარიშზე სადაც მოხდა სასესხო თანხის გაცემა- თანხის 1%, მინ.2 ლარი


იმისათვის, რომ აიღოთ სესხი : საჭიროა შემოსავლების დოკუმენტურად დადასტურება. ამასთან, უნდა იყოთ საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი, აკმაყოფილებდეთ 21წლიდან 65 წლამდე ასაკობრივ ზღვარს, უნდა შეხვიდეთ ვებ-გვერდზე Silkloan.ge და გაეცნოთ სესხის პირობებს, გაიაროთ რეგისტრაცია, შეავსოთ განაცხადი და გაიაროთ იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის პროცედურები


SILKloan: 250 ლარიდან 1200 ლარამდე, 30 დღის ვადითSILKloan plus: 700 ლარიდან 3000 ლარამდე, 12-24 თვემდე ვადითგთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დაუშვებელია ერთდროულად ორი აქტიური სესხის ქონა. შესაბამისად, ახალი სესხის დამტკიცების შემთხვევაში, ავტომატურად გადაიფარება ამ დროისთვის არსებული თქვენი სასესხო ვალდებულება და სხვაობა  ჩაგერიცხებათ ანგარიშზე


1 თეთრის გადმორიცხვისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პერსონალური კოდი და ტექსტი „ვეთანხმები სესხის პირობებს“;


თუ პირველად ან მეორედ სარგებლობთ SILKloan-ით, შეგიძლიათ მხოლოდ 250-400 ლარამდე ოდენობით სესხის აღება, ხოლო ყოველი შემდგომი სესხის ოდენობა დამოკიდებულია თქვენს სურვილზე (მაქსიმუმ 1200 ლარი)SILKloan plus-ის შემთხვევაში 700-3000 ლარამდე, დამოკიდებულია თქვენს სურვილზე


სესხის განაცხადის განხილვა მოითხოვს იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის პროცესის დასრულებიდან 3 წუთს


SILKloan: პირველად განაცხადის შევსებისას თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ 250-დან 400 ლარამდე სესხი, 30 კალენდარული დღით.SILKloan plus : 700-დან 3000 ლარამდე, 12-24 თვემდე ვადით


სესხის დამტკიცების შემთხვევაში თანხა ჩაგერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე, ხოლო ინფორმაციას სესხის გაცემაზე მიიღებთ მობილურ ტელეფონსა  და ელექტრონულ ფოსტაზე.


SILKloan: შემდეგი სესხის მიღებას შეძლებთ, იმ შემთხვევაში, როდესაც სრულიად დაფარავთ არსებულ სესხს. ლიმიტის გაზრდას შეძლებთ როდესაც დაფარავთ არსებულ სესხს. SILKloan plus: განმეორებითი სესხის მიღებას შეძლებთ, პირველი სესხის გაცემიდან 6 თვის შემდეგ.  ლიმიტის გაზრდა შესაძლებელია განმეორებითი სესხის მოთხოვნისას, მაქსიმუმ 3000 ლარამდე. განმეორებითი სესხის დამტკიცების შემთხვევაში, მოხდება არსებული სესხის გადაფარვაგთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ახალი სასესხო განაცხადის განხილვისათვის საჭიროა შემოსავლების დადასტურება დოკუმენტურად!


დიახ, ამასთან სესხის წინსწრებით დაფარვისას არ მოითხოვება წინსწრებით დაფარვის საკომისიო


ინფორმაცია თქვენი სესხის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდზე silkloan.ge თქვენს პროფილში


სესხი შეგიძლიათ დაფაროთ შემდეგ საგადამხდელო არხების მეშვეობით:
 • ქვემოთ მოცემული ბანკების სერვის ცენტრ(ებ)ში, კომუნალური გადახდების მომსახურე ოპერატორთან/მოლარე-ოპერატორთან:


  • სს სილქ როუდ ბანკი - უფასო

  • სს ლიბერთი ბანკი - უფასო

  • სს ქართუ ბანკი

  • სს ბაზის ბანკი

  • სს აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი საქართველო


 • სწრაფი გადახდის აპარატებით

  • ლიბერთი ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით - უფასო

  • TBC Pay 

  • Express Pay

  • Pay Box • ვებ-გვერდების საშუალებით


 • ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით, "კომუნალური გადახდები"-ს ფუნქციონალის გამოყენებით(სესხის დაფარვისას, გთხოვთ გაითვალისწინოთ საგადახდო პროვაიდერის მიერ დაწესებულისაკომისიოს ოდენობა)სესხის დაფარვისთვის აუცილებელია გადახდის დოკუმენტში მიუთითოთ სესხის იდენტიფიკაციისთვის პერსონალური კოდი, იგივე სმს (SMS) კოდი ან პირადი ნომერი • ქვემოთ მოცემული ბანკების სერვის ცენტრ(ებ)ში, კომუნალური გადახდების მომსახურე ოპერატორთან/მოლარე-ოპერატორთან:


  • სს სილქ როუდ ბანკი - უფასო

  • სს ლიბერთი ბანკი - უფასო

  • სს ქართუ ბანკი

  • სს ბაზის ბანკი

  • სს აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი საქართველო • სწრაფი გადახდის აპარატებით

  • ლიბერთი ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით - უფასო

  • TBC Pay 

  • Express Pay

  • Pay Box • ვებ-გვერდების საშუალებით


 • ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით, "კომუნალური გადახდები"-ს ფუნქციონალის გამოყენებით

 • ორშაბათიდან-პარასკევის ჩათვლით, სამუშაო საათების განმავლობაში, სესხის დაფარვა შესაძლებელია აგრეთვე, თანხის იმავე საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით რომელზეც გადმორიცხეთ 0.01 ლარი.საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზის დაფარვისას, გაითვალისწინეთ შემდეგი გარემოებები:
 • სილქ როუდ ბანკიდან  GE36BT0000004501000340

 • თიბისი ბანკიდან  GE95TB7968935030000010

 • ლიბერთი ბანკიდან  GE78LB0114151277259000 

 • ტერა ბანკიდან  GE71KS0000000350300004


 • 1.  თუ თქვენ, ქვემოთ მოცემული ბანკებიდან ერთ-ერთ ბანკში მაინც გაქვთ გახსნილი ანგარიში, ისარგებლეთ ბანკის სისტემის შიგნით გადარიცხვის მომსახურებით და თანხა ჩარიცხეთ შესაბამისი ბანკის გასწვრივ მითითებულ ანგარიშზე, მიმღები - სს სილქ როუდ ბანკი:  

17:00 საათის შემდგომ გადმორიცხული თანხები შესაძლოა აისახოს მომდევნო სამუშაო დღეს, შესაბამისად დავალიანება    დაიფარება მომდევნო სამუშაო დღეს. გთხოვთ, აღნიშნული გაითვალისწინოთ სესხის დაფარვის ბოლო დღეს, რათა არ მოხდეს სესხის ვადაგადაცილება.         2. თუ თქვენ ანგარიში გაქვთ სხვა ბანკში, თანხა უნდა ჩარიცხოთ შემდეგ რეკვიზიტებზე (გადარიცხვის საკომისიო განისაზღვრება გადმომრიცხავი ბანკისმიერ) :
 • მიმღები: სს სილქ როუდ ბანკი

 • ანგარიში:  GE36BT0000004501000340  სხვა ბანკიდან თქვენს მიერ გადმორიცხული თანხა შესაძლოა ჩაირიცხოს მომდევნო სამუშაო დღეს, შესაბამისად დავალიანება დაიფარება მომდევნო სამუშაო დღეს. გთხოვთ, აღნიშნული გაოთვალისწინოთ სესხის დაფარვის ბოლო დღეს, რათა არ მოხდეს სესხის ვადაგადაცილება. საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით არ არის შესაძლებელი სესხის გადავადება


სესხის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დამოკიდებულია არჩეული სესხის თანხასა და ვადაზე, იგი მერყეობს 71 - 99%-ის ფარგლებში


წინსწრებით დაფარვაზე საკომისიოს არ იხდით


თქვენ იხდით მხოლოდ სესხის გაცემის საკომისიოს სესხის დაბრუნების მომენტში სასესხო თანხის 3.38%-ის ოდენობით


პირველი და მეორე სესხის თანხის ოდენობაა 250-400ლარამდე. განმეორებითი სესხის მოთხოვნისას სესხის მაქსიმალური ოდენობაა 1200 ლარი


სასესხო თანხას(ძირს) ყოველდღიურად ვადაგადაცილებულ დღეზე დაერიცხება 0.27%


უნდა გადაიხადოთ გადავადების საკომისიო სესხის ძირი თანხის 3.38%


სესხის დაფარვის ვადის დადგომის დღიდან 30 დღე


100-ჯერ ყოველ ჯერზე უნდა გადაიხადოთ სესხის შესაბამისად გადავადების საკომისიო


იმისათვის, რომ დავადასტუროთ განცხადებაში მითითებული პირის და სესხის მიმღების იდენტურობა. ასევე აუცილებელია სასესხო გარიგებაზე თანხმობის გასაცემად


ანგარიშზე გადმორიცხულ 0.01 ლარზე თუ მსესხებელი ამ თანხის ჩარიცხვიდან  30 კალენდარული დღის განმავლობაში არ მიმართავს გამსესხებელს (ბანკს)  მოთხოვნით 0.01 ლარის უკან დაბრუნებაზე, ბანკი მოიპოვებს საკუთრებას აღნიშნულ თანხაზე


კრედიტის დაფარვის საბოლოო ვადამდე თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ თქვენს მიერ დადგენილი ოდენობით და რაოდენობით დაფაროთ კრედიტი ნაწილობრივ


ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხვევაში დამატებით არაფერს არ იხდით, აბრუნებთ მხოლოდ სესხის თანხას და იხდით სესხის გაცემის საკომისიოს.