სესხის პირობები

რა არის SILKloan სესხი?

თქვენ საშუალება გაქვთ მარტივად და სწრაფად მიიღოთ უპროცენტო სესხი ბანკში ვიზიტის გარეშე

SILKloan სესხის პირობები

სესხის თანხა 250-1200
სესხის ვალუტა ლარი
გაცემის საკომისიო თანხის 3.38%
სესხის ვადა (კალენდარული დღეები) 30
სესხის წინსწრებით დაფარვის საკომისიო 0
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 0%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 49.8% *  
სესხის გადავადების საკომისიო (ყოველ გადავადებაზე) გადავადებული სესხის 3.38%
დასაფარი თანხა სესხის ძირითადი თანხა + სესხის გაცემის საკომისიო
ვადის გაგრძელების კალენდარული დღეების რაოდენობა 30
სესხის გადავადების შესაძლებლობა - ჯერადობა 100
ვადაგადაცილების ყოველდღიური ჯარიმა ვადაგადაცილებული სესხის  0.27%
მიზნობრივი სეგმენტი რეზიდენტი ფიზიკური პირები

სესხის გადავადების და დაფარვის პირობები იხილეთ გვერდზე "როგორ დავფარო/გადავავადო სესხი". გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ                              საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით არ არის შესაძლებელი სესხის გადავადება

* მაგალითი:

1. თუ თქვენ გადაწყვიტეთ ისარგებლოთ SILKloan სესხით, 400 ლარის ოდენობით 30 დღის ვადით, რომლის გაცემის საკომისიო შეადგენს თანხის 3.38%-ს  და პროდუქტის პირობების თანახმად იხდით სესხის დაფარვის მომენტში, თქვენ სესხის აღებიდან 30 დღის შემდეგ გადასახდელი გექნებათ 400+400*3.38%= 413.52 ლარი. მოცემულ შემთხვევაში თქვენი სესხის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იქნება- 49.8%

2. თუ თქვენ გადაწყვიტეთ ისარგებლოთ SILKloan სესხით 400 ლარის ოდენობით, რომლის გაცემის საკომისიო შეადგენს თანხის 3.38%-ს და პროდუქტის პირობების თანახმად იხდით სესხის დაფარვის მომენტში, ამასთან თუ გსურთ გამოიყენოთ სესხის გადავადების შესაძლებლობა 100-ჯერ (მაქსიმალური ოდენობა), რომლის საკომისო განისაზღვრება სასესხო თანხის 3.38%-ის ოდენობით, თქვენ სესხის აღებიდან ყოველ 30 დღეში გადაიხდით 400*3.38%=13.52 ლარს, ვადის ამოწურვისას კი 400+400*3.38%=413.52 ლარს. ამ შემთხვევაში თქვენი სესხის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს  49.8%

SILKloan plus სესხის პირობები

სესხის თანხა 700-3000
სესხის ვალუტა ლარი
გაცემის საკომისიო თანხის 3%
სესხის ვადა 12-24 თვე
სესხის წინსწრებით დაფარვის საკომისიო 0
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 34%-36% (დამოკიდებულია სესხის ვადაზე)
საშეღავათო პერიოდი 1 ან 2 თვე
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 47.1%-49.8%*  
დასაფარი თანხა სესხის გაცემის საკომისიო + პროცენტი + სესხის ძირითადი თანხა
გადახდის გრაფიკი ანიუტეტი
განმეორებითი სესხის აღება შესაძლებელია სესხის გაცემიდან 6 თვის შემდეგ
ვადაგადაცილების ყოველდღიური ჯარიმა ვადაგადაცილებული სესხის  0.27%
მიზნობრივი სეგმენტი სს „ სილქნეტის“ აბონენტი ფიზიკური პირები